Borg & Bigum er dataansvarlig for enhver behandling af persondata i virksomheden og dens afdelinger i Danmark, uanset om behandlingen foretages manuelt eller i IT-baseret form.

Borg & Bigum’s behandling af persondata udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, forordninger samt øvrige bestemmelser mm.

Borg & Bigum’s behandlingen af persondata er indarbejdet i og understøtter dermed de daglige funktioner og arbejdsrutiner i virksomheden på en kvalificeret, sikker og økonomisk måde.

Behandlingen af persondata skal udføres på en retmæssig og korrekt måde, således:

  • at indsamlede og registrerede persondata har et legitimt formål og er relevante i forhold til formålet samt begrænset til hvad formålet fordrer.
  • at registrerede og lagrede persondata er ajourførte i forhold til at kunne behandles korrekt og pålideligt, både manuelt og i IT-baseret form.
  • at indsamlede, registrerede og lagrede persondata beskyttes mod uvedkommende adgang, ulovlig behandling, hændeligt tab og misbrug mm.
  • at virksomhedens persondata ikke videresendes i modstrid med formålet og kun kan udføres i overensstemmelse med gældende godkendelser og aftaler herom.
  • at registrerede og lagrede persondata slettes når de er uaktuelle i forhold til formålet eller fejlagtigt registreret eller lagret samt hvor der er fastsat bestemmelser og retningslinjer for sletning heraf.

Som kunde hos Borg & Bigum indsamles, også via www.borgbigum.dk, og registreres alene de oplysninger, incl. persondata, som er nødvendige og relevante for udførelse af aftalte produktleverancer, herunder oplysninger om bestillinger, produkter, leveringsforhold og fakturerings- og betalingsoplysninger.

Borg & Bigum behandler alene de registrerede oplysninger, incl. persondata, til håndtering og udførelse af aftalte kundeleverancer, ligesom at der ikke videregives oplysninger herom til tredjemand udover til , ikke personhenførbare statistiske og markedsføringsmæssige formål og med mindre bestemmelser i lovgivning mm. fastsætter andet.

Kundeoplysninger, som ikke har været aktive i 3 år skal slettes.

Ved tilgang (login) til Borg & Bigum’s hjemmeside, www.borgbigum.dk, accepteres samtidig at der bruges cookies til sikring af korrekt adgang og identifikation af brugeren samt til statistiske formål. Brugen af cookies kan til enhver tid afvises af en bruger.

Ved tilgang til Borg & Bigum’s hjemmeside kan foretages tilmelding til modtagelse af Borg & Bigum’s nyhedsbrev, incl. oplysning om navn og mailadresse. Tilmeldingen til nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes af en bruger.

En registreret person hos Borg & Bigum har ret til:

  • indsigt i egne persondata efter skriftlig anmodning til virksomheden.
  • ret til at få ajourført og berigtiget egne persondata.
  • ret til at slettet egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
  • ret til at tilbagekalde et givet samtykke til videre behandling af egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
  • ret til at klage til Datatilsynet om Borg & Bigum’s behandling af persondata.

Borg & Bigum har i tilslutning til persondatapolitikken fastsat interne procedurer og retningslinier for personalets adgang til behandling af og beskyttelse af persondata, såvel i manuel som IT-baseret form og gældende for hele Borg & Bigum’s virksomhed i Danmark.

Kommentarer og spørgsmål til Borg & Bigum’s persondatapolitik kan rettes til: info@borgbigum.dk