CSR OG CODE OF CONDUCT

– Vi tager ansvar i alle processer

CSR – CODE OF CONDUCT

GLOBALT OG SOCIALT ANSVAR

Grundlæggende handler CSR om at handle globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

Hos Borg & Bigum ønsker vi at være med til at værne om miljøet og tage ansvar. Derfor arbejder vi altid på at imødekomme vores kunders og samfundets ønsker og krav om miljøvenlige produkter og miljøvenlig produktion. Det gør vi i selve produktet med brug af genbrugsmaterialer, i produktionen og i logistikken.

Vi har derfor udarbejdet en CSR-strategi samt en Code of Conduct for at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper, og for at fremme det samfundsmæssige ansvar hos vores leverandører. Hensigten med vores Code of Conduct er at sikre, at vores leverandører og deres leverandører producerer og leverer ydelser på en måde, der tager hensyn til deres medarbejderes rettigheder og miljøet. Det er et krav fra os, at vores leverandører sikrer, at vores Code of Conduct videreformidles og overholdes af alle deres underleverandører.

Vi arbejder intenst inden for vores branche på at få øget fokus på dette område gennem CSR-strategier, miljøpolitikker og Code of Conducts. Derfor er det afgørende for os at gøre disse dokumenter offentlige overfor kunder og samarbejdspartnere.

PRODUCT COMPLIANCE

Borg & Bigum er som importør af produkter fra hele verden ansvarlige for at lovgivning og regler for mærkning overholder EU- og dansk lovgivning. 

Vi sikrer at være ajour med disse samt at krævede tests gennemføres af uvildig 3. part og at overensstemmelse/compliance med lovkrav kan dokumenteres. Desuden efterleves krav om sporbarhed.