INFO OM EHANDEL VIA WEBSHOP

Når en Firmakunde (KU) aftaler en e-Handel med Borg & Bigum (B&B) kan den indrettes og udføres digitalt via en WEB-shop hvor KU udvælger et antal produkter hos B&B som oprettes i WEB-shoppen og hvor KU fastsætter en personkreds, som KU meddeler adgang til WEB-shoppen og derved giver for at udvælge et produkt og få det tilsendt/leveret til den angivne persons adresse..

Om WEB-shop:

Indretningen af WEB-shoppen er baseret på B&B’s ”WEB-standard” til formålet, som tildeles en WEB-adresse og evt. suppleres med nogle tilretninger efter aftale med KU.

B&B opretter det af KU fastsatte udvalg af produkter i WEB-shoppen.

Om adgang til WEB-shop:

Som adgang til WEB-shoppen aftaler B&B og KU en login-procedure (brugernavn og et fælles kodeord), som KU meddeler den personkreds, der skal have adgang til WEB-shoppen.

KU overfører de nødvendige persondata til B&B for den fastsatte personkreds, omfattende: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, evt. firmareference, som B&B opretter i WEB-shoppen til for den videre opgaveløsning, jf. aftalen med KU.

KU og B&B aftaler en procedure for overførsel af persondata, jf. gældende bestemmelser herfor.

Om Persondata:

KU er dataansvarlig (DA) for de overførte persondata og B&B er databehandler (DB) og dermed ansvarlig,  i eget regie, for behandling og beskyttelse af KU’s persondata, som det er aftalt med KU og i overensstem-melse med  gældende bestemmelser mm. herfor, herunder B&B’s persondatapolitik, se her. 

B&B overfører alene KU’s persondata til egne samarbejdspartnere for udførelse af opgaver som en del af B&B’s samlede opgaveløsning, med mindre gældende bestemmelser herom fordrer en videregivelse heraf.

B&B anvender eksterne samarbejdspartnere til IT-mæssig hosting og drift af WEB-shops og til forsendelse/levering af produkter til personers adresser.

B&B sikrer at alle KU’s persondata slettes, også hos B&B’s samarbejdspartnere, senest den følgende 31. marts efter oprettelsen af KU’s WEB-shop, med mindre andet aftales med KU.