Innkjøpsavdelingen vår styrer hele produksjonsprosessen i samarbeide med leverandører  i Asia og Europa.  Det gjør at vi konstant og løpende sikrer verdiskapelsen for kundene. Ved de fleste spesial produksjoner får man en prøve til godkjenning før masseproduksjonen starter. Dette sikrer at kunden får det produktet de forventer. En spesial produksjon er ofte gunstig prismessig , men tar ofte litt lenger tid. Så det er viktig å være tidlig ute i planleggingen. Det gjør oss i stand til å optimere våre innkjøp og sikre kundene de beste priser og produkter.

Produksjon