Når vi samarbeider med våre kunder om en totalløsning, er det en outsourcet løsning, hvor vi i varetar hele prosessen fra design til levering. Dette er  ofte kombinert med en webshop  og lagerløsning. Vårt lager håndterer alt vedrørende varemottagelse  -bestillinger og sendinger i tett samarbeid med vår kundesupport. Lagerfunksjonen er også en avgjørende tjeneste  i forbindelse med driften av web shopene for våre kunder.  Spesielt gjelder det for våre kunder som har uniformer hos oss. Raske og riktige utsendelser er av avgjørende betydning for at våre kunder er fornøyde.

 

 

Lager