Borg & Bigums tre forretningsområder  -arbeidsklær, reklameartkler -og gaver understøtter vi med en rekke tjenester.  Kundene opplever en samlet løsning fra ide til levering, oppfølging ut over selve produktet, det er dette som gjør  forskjellen. Det er i disse tjenester vi har forankret vår kompetanse: • Design • Sourcing • Produksjon • Logistik • Lager • E-handel.

*/ ?>