Borg & Bigum jobber kontinuerlig med å imøtekomme våre kunders krav om miljøvennlige produkter og en miljøvennlig produksjon. Vi ønsker å verne om miljøet og vise ansvar. I selve produktet kan dette være laget av resirkulert materiale, dette gjelder også i produksjonen og i logistikken.
Vi har derfor utarbeidet en CSR-strategi samt en Code of Conduct for å skape og fremme ansvarlige produksjons-prinsipper i tillegg til å fremme det samfunnsmessige ansvar hos våres leverandører. Hensikten med vår Code of Conduct er således å sikre, at leverandører og deres leverandører produserer og leverer ytelser på en måte som tar hensyn til miljøet og de ansattes rettigheter. Det er et krav for oss at leverandører sikrer at vår Code of Conduct videreformidles og overholdes av alle deres underleverandører.

Vi arbeider intenst innenfor vår bransje på å få økt fokus på dette området gjennom CSR-strategier, miljøpolitikk og Code of Conducts.

 

 

 

CSR COC-04 CSR COC-03